ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ,ಹಳೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ,
ಹುಣಸೂರು
ಫೋನ್ -08222 – 252041
ಇ ಮೇಲ್ – [email protected]

ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್‌ ದಯಾನಂದ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

Miss. Anusha. P

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ ನಾಗರಹೊಳೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಅಂತರಸಂತೆ
ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

Sri. Devaraju D

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಚೌಕೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಆನೆಚೌಕೂರು
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

Sri. RAJASHEKAR S

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಜೀಷಾನ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ನಾಗರಹೊಳೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

Sri. subramanya K.E

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಹುಣಸೂರು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

Sri. abhishek p.s

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –[email protected]

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಿತ್‌ ಕೆ ಎನ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ [email protected]

Sri. Bharath d

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತರಸಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಅಂತರಸಂತೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ [email protected]

Sri. Madhu s.d

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ. ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಡಿ. ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ [email protected]

ಕಾಕನಕೋಟೆ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ

Sri. bharath d

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Sri. manjunath aaradhya

Dy. Range Forest Officer cum Surveyor, Ecotourism Antarasante Wildlife Range +91-9481995138

ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ

SRI. abhishek p.s

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಡಿ. ಎಸ್

Dy. Range Forest Officer cum Surveyor, Ecotourism Veeranahosahally Wildlife Range +91-9481995134

ನಾಣಚ್ಚಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಕೊಠಡಿ

ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಜೀಷಾನ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾವತ್

ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಶಾಖೆ, ,ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಫೋನ್- +91-8105096096